สถานการณ์ขาดแคลนแรงงานและนโยบายเปิดรับแรงงานต่างชาติของญี่ปุ่น
สุดปรารถนา ดวงแก้ว
[11 มี.ค. 2562]


ท่าเรือฮัมบันโตตา ความหวังทางเศรษฐกิจของศรีลังกา (Hambantota Port Sri lanka’s Hope for Economy)
พิชชาภา พรชัย
[27 ก.พ. 2562]


จีนชูบทบาทใหม่ “ผู้นำเข้าโลก” ผ่านงาน CIIE ย้ำจุดยืนหนุนการค้าเสรีและระบบพหุภาคี
อรสา รัตนอมรภิรมย์
[15 พ.ย. 2561]


เขตเศรษฐกิจพิเศษลาว นโยบายแห่งความหวังหรือผลกระทบทางลบ
นิภาวรรณ แก้วแสนทิพย์
[7 ส.ค. 2561]


1447 : แกะรอยความเสียหาย“เนปาล&rd... : ปรารถนา คงนาค [15 พ.ค. 2558]
1435 : จับตาวิกฤตเศรษฐกิจกรีซกับท่าทีของสมาชิกก... : ปรารถนา คงนาค [8 เม.ย. 2558]
1434 : จับตามอง “เขตเศรษฐกิจพิเศษ... : ปรารถนา คงนาค [23 มี.ค. 2558]
1423 : “เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน – เซโน (S... : ปรารถนา คงนาค [23 ก.พ. 2558]
1411 : ปิดฉากมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(... : ปรารถนา คงนาค [11 ธ.ค. 2557]
1407 : “พฤติกรรมผู้บริโภค” กับความท้าทายทางการค... : ปุญญวันต์ จิตประคอง [20 พ.ย. 2557]
1399 : รัฐวิสาหกิจพม่าในช่วงเปลี่ยนผ่าน... : ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์ [24 ต.ค. 2557]
1387 : มาตรการผ่อนปรนนโยบายลูกคนเดียว ทางแก้วิก... : ปรารถนา คงนาค [16 ก.ย. 2557]
1366 : นโยบายปฏิรูปทางการเงินของจีนกับการเปิดตล... : ปรารถนา คงนาค [28 ก.ค. 2557]
1364 : บทบาทและหน้าที่ของสหภาพยุโรปกับประชาคมอา... : ปรารถนา คงนาค [16 ก.ค. 2557]
1330 : จับตามอง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนกับการเป... : ปรารถนา คงนาค [18 มี.ค. 2557]
1320 : นโยบายเศรษฐกิจยุคสีจิ้นผิงต่ออาเซียน : ... : วรรณรัตน์ ท่าห้อง [25 ก.พ. 2557]
1313 : ปฏิรูปการเมืองพม่ากับการเปิดประเทศ “สัญ... : ปรารถนา คงนาค [6 ก.พ. 2557]
1291 : โทรคมนาคมกับการปฏิรูปการเมืองในพม่า... : ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์ [17 ก.ย. 2556]
1271 : Shale gas กับ tight oil แหล่งปิโ... : ชาญชัย คุ้มปัญญา [3 ก.ค. 2556]


Total 68 Title(s) :: 5 Page(s) :: PREV [ 1 ] 2[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] Next >>ศูนย์โลกสัมพันธ์ไทย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 7 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2218-7464, 0-2218-7466 โทรสาร 0-2255-1124
Thai World Affairs Center, Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University
7th Floor, Prajadhipok-Rambhai Barni Building, Phyathai Road, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66 (0) 2218-7464, 2218-7466 Fax: +66 (0) 2255-1124
E-mail: info@thaiworld.org
Website: http://www.thaiworld.org